Logo.png

Sinds het seizoen 2006-2007 wordt er jaarlijks een erelid bekend gemaakt van onze vereniging.

Deze proclamatie vindt plaats tijdens de Machtsoverdracht op het gemeentehuis op carnavalszaterdag.

Laureaten worden opgenomen in de "Orde der Gulle Ridder".

Enkele voorwaarden tot opname in de "Orde der Gulle Ridder" of erelid van de Orde van de Teutonische Ridders zijn:

  • Zich - bij voorkeur kostenloos - hebben ingezet voor de vereniging of het carnaval in Diepenbeek in het algemeen
  • Vaste - of trouwe - medewerkers
  • Acties uitgevoerd hebben die ten voordelen waren van de Orde van de Teutonische Ridders of het carnaval in Diepenbeek in het algemeen